Öğretim Elemanı Faaliyetleri

 

Fakültemiz Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Dinler Tarihi Anabilim Dalı Öğr. Üye. Doç. Dr. Ahmet Türkan'ın Kudüs'ün Katolik Hıristiyanlık açısından önemini tarihsel arka plan ve güncel durum üzerinden ele aldığı yazısı "Milel ve Nihal: Eğitim, Kültür ve Düşünce Platformu"nun internet sitesinde yayınlandı. Yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

DPÜ İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet TÜRKAN'ın  "Turkey-Vatican Relations from the Ottomans to the Republic" isimli makalesi "International Journal of Humanities and Social Science" isimli uluslararası hakemli dergide  yayımlandı. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türkiye'nin Vatikan ve Katoliklerle olan ilişkilerini Osmanlı ve Cumhuriyet arşivleri çerçevesinde ele alması bakımından özgün bir çalışma olan makalesinden dolayı hocamızı tebrik eder, çalışmalarının devamını dileriz....

MAKALEYE ULAŞMAK İÇİN LİNKİ TIKLAYINIZ.

https://www.academia.edu/12794567/Turkey-Vatican_Relations_from_the_Ottomans_to_the_Republic

 

 

Fas Tatvan Usulu'd-dîn Fakültesinin düzenlediği "Modern Felsefede Ahlak Kavramları -Taha Abdurrahman'ın eserleri özelinde-" isimli uluslararası sempozyuma katıldı. Bu sempozyumda Fakültemiz akademisyenlerinden Arş. Gör. Muhammet Ateş "Dini hususiyetin insanlığın müşterek felsefî müktesebatına katkısı" isimli bir tebliğ sundu. Tebliğde modernitenin gün geçtikçe sebebiyet verdiği ahlaki krizlerin ancak özgün bir İslam ahlak felsefesi kurularak çözülebileceği savunuldu. Son vahye inanmaları hasebiyle ahlaki zamanın sahibinin Müslümanlar olduğu, bu nedenle modernizmin tüm dünyada açtığı yaraların ahlaki tedavisini yapmanın bir düşünce konforu değil, Müslümanların mesul oldukları bir vecibe olduğu belirtildi.

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Gelişim Programı (DÖGEP)  kapsamında; Müdürlüğümüz Din Öğretimi,  Temel Eğitim ve Ortaöğretim kurumlarında  görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerimize Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri, Din Felsefesi  Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ergin ÖGCEM  tarafından 23.03.2021 Salı günü saat 19.00'da  Uzaktan Online Eğitim verildi. Bu eğitim çerçevesinde ülkemizin ilim ve kültürüne çok önemli katkılar sunmuş olan İrfan Fethi GEMUHLUOĞLU (1923-1977)’nun hayatı ve felsefesi üzerinde durulmuş; yaptığı hizmetler ve bu hizmetlerden istifade eden şahsiyetlerden söz edildi. GEMUHLUOĞLU’nun, ülkenin geleceğine dair tutmuş olduğu perspektif özelinde bugünün Türkiye’sinde neler yapılabileceği hususu gündeme getirilerek, muhtemel öneriler üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

 

ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLİK KAVRAMI
Fakültemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergin ÖGCEM, Kütahya Genç Kızılay’ın Çanakkale Şehitleri anısına düzenlediği “Çanakkale Zaferi ve Şehitlik Kavramı” başlıklı konferansa davetli konuşmacı olarak iştirak etti. Pandemi koşulları nedeniyle on-line olarak gerçekleştirilen ve özellikle gençlerin ilgi gösterdiği konferansta Ergin ÖGCEM vatan, mukaddesat ve şehitlik kavramları üzerinde durarak; bu topraklar üzerinde yaşayabilmenin, İslam ümmetine umut olabilmenin ancak güçlü bir iman, sağlam bir tarih şuuru ve yüksek bir ahlak ile mümkün olabileceğine vurgu yaptı. Konferans, başta Çanakkale Şehitleri olmak üzere, geçmişten günümüze din-i mübin uğruna canlarını feda etmiş olan tüm şehit ve gazilerimize şükran ve minnet duygularının dile getirilmesiyle sona erdi.

 

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı öğrenci topluluklarından Lisân-ı Hal’in organize ettiği “Ergin Ögcem Hocamızla Din Hizmetlerine Dair Tavsiyeler” başlıklı panelde, Fakültemiz Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Felsefesi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergin ÖGCEM ile öğrenciler bir araya geldi. Pandemi kuralları çerçevesinde Google Meet üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilen söyleşide Doç. Dr. Ergin ÖGCEM, Din Hizmetleri kadrolarına yönelik nasıl bir hazırlık yapılması gerektiği, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda istihdam edilme süreci, Yurtdışı görevlerinin mahiyeti ve bu görevlere nasıl seçim yapıldığı gibi konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Öğrencilerin dile getirilen konularla ilgili sordukları soruların yanıtlanmasıyla panel sona erdi.

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2021, Pazar