Özgörev

Meslekî dil becerisine sahip, din eğitimi ve hizmetlerinde yetkin mezunlar yetiştirmek.

Son Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2018, Perşembe