Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üye. Abdullah Erdem TAŞ

Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Anabilim Dalı

Abdullah Erdem TAŞ

Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi

İslami İlimler Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
0 (274) 443 (4850)
abdullah.tas@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Osmanlı Afrikası, Garp Ocakları, Osmanlı Libyası (Trablusgarp), Afrika‘da Kurulan İslam Devletleri ve Müslüman Hanedanlar, Arşiv Belgeleri

İsa Gökgedik

Arş. Gör. Dr.

Öğretim Elemanı/İslam Tarihi

İslami İlimler Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
0 (274) 443 (4851)
isa.gokgedik@dpu.edu.tr

Abdullah Taha Yıldız

Arş. Gör.

Öğretim Elemanı

İslami İlimler Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
0 (274) 443 (4808)
abdullahtaha.yildiz@dpu.edu.tr
Son Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2021, Perşembe