Öğr. Gör. Mehmet Emin Yağcı Doktorasını Tamamladı

Öğr. Gör. Mehmet Emin Yağcı Doktorasını Tamamladı

Fakültemiz Öğretim Görevlilerimizden Mehmet Emin YAĞCI, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tarih Anabilim Dalı bünyesinde Prof. Dr. Hasan Hüseyin ADALIOĞLU danışmanlığında “Muslihuddin Mustafa Efendi’nin Târîh-i Ahterî Adlı Eserinin Tahkik ve Değerlendirilmesi” başlıklı doktora tezini Prof. Dr. Muzaffer DOĞAN, Prof. Dr. Dursun HAZER, Prof. Dr. Mesut ERŞAN ve Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Erdem TAŞ’tan oluşan jüri önünde savunmuş ve doktor unvanı almaya layık görülmüştür.

Son Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2021, Çarşamba