İslam Felsefesi Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı:  Dr. Öğr. Üye. Ömer Faruk ERDOĞAN 

 

İslam Felsefesi  Bilim Dalı

Ömer Faruk Erdoğan

Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi

İslami İlimler Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
0(274) 265 22 29 (2449)
omerfaruk.erdogan@dpu.edu.tr

Muhammet Ateş

Arş. Gör.

Araştırma

İslami İlimler Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
0 (274) 265 20 31
muhammet.ates@dpu.edu.tr
Son Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2018, Perşembe