Devam Şartı Aranmayacak Dersler

DPÜ Önlisans ve Lisans Yönetmeliği’nin 23/4. Maddesi gereği daha önce devam şartını sağladıkları dersleri tekrarlayan öğrencilerin bu derslere devam mecburiyeti ile ilgili olarak Fakülte Yönetim Kurulunun 23.02.2017 tarih ve 09 sayılı kararı ile;

Temel İslam Bilimleri Bölümüne ait 

  • Kur’an İlimleri ve Istılahları II (251512127)
  • Hadis İlimleri ve Istılahları II ( 251512128) 
  • Mezhepler Tarihi (2514261324)
  • Kur’an Okuma ve Tecvid IV( 251514136)
  • Kur’an Okuma ve Tecvid VI (251516151)  derslerinden;

İslam Tarihi ve Sanatları ile İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanlığı (İDKAB) Bölüm Başkanlıkları’nda yer alan derslerin tamamından;

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümlerine ait

  • Mantık ( 251522124), Din Sosyolojisi (251516159)
  • Topluma Hizmet Uygulamaları( 251426135) derslerinden

 DPÜ Önlisans ve Lisans Yönetmeliği’nin 23/4. Maddesi gereği devam şartının aranmamasına karar verilmiştir.  

01 Mart 2017, Çarşamba / 650 defa okundu.